PATRONI NÁMĚTŮ

Pro rok 2021:

JETI model s.r.o.

Partnerem a patronem námětu pro rok 2021 „Živá příroda Ostravska  věda a školství“ je světový lídr v oboru modelářské elektroniky

 

Pro rok 2022:

ProSTAV Křístek s.r.o.

Partnerem a patronem námětu pro rok 2022 „Obchod v Ostravě – historické dědictví" je česká stavební společnost

 

Pro rok 2023:

MUDr. Karin Maďová s.r.o.

Partnerem a patronem námětu pro rok 2023 „Nejstarší osídlení Ostravska – město tvořené člověkem“

 

Pro rok 2024:

„Neživá příroda Ostravska – uhelné hornictví“ – partnerství k dispozici

Pro rok 2025:

„Poslední válečný konflikt na Ostravsku – Češi, Němci, Poláci a Židé“ – partnerství k dispozici

Pro rok 2026:

„Umění a sběratelství v Ostravě – inspirace a tvorba“ – partnerství k dispozici

Pro rok 2027:

„Budování města – první zmínka o Ostravě“ – partnerství k dispozici

 

Pro rok 2028:

MARPO s.r.o.

Partnerem a patronem námětu pro rok 2028 „Průmysl na Ostravsku – zmizelá povolání“ je Ostravská projektová kancelář.