NAŠI VÝTVARNÍCI

Medaili každého ročníku navrhuje jiný výtvarník

Také tím se náš cyklus liší od ostatních podobných ražeb. Vznikne specifická galerie nejlepších současných medailérů v generačním průřezu od nejstarších uznávaných až po mladé a slibné, o kterých jistě hodně uslyšíme v budoucnu,

vysvětluje záměr Petr Maďa.

 

Mária Poldaufová, autorka aversu roku 2021  Živá příroda Ostravska

Mária Poldaufová se narodila 30. 12. 1951 v Kremnici, kde vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v oboru zlatník a kde dodnes žije a tvoří. Od šperkařství sice záhy odešla, ale zkušenost s vlastnostmi kovů při jejich zpracování, zručnost uměleckého řemeslníka a lásku k detailu si s sebou přinesla do medailérské tvorby.

Její dílo je spjato především s kremnickou mincovnou, pro kterou navrhla dlouhou řadu medailí. Mezi našimi sběrateli je známá realizacemi pamětních mincí pro Národní banku Slovenska i pro Českou mincovnu. Mária Poldaufová se se svými pracemi pravidelně účastní národních medailérských výstav a světové soutěže FIDEM, kde v roce 2006 zaujala 5. místo. O dva roky později Prize Vicenza Numizmatica vyhlásila pamětní minci, kterou vytvořila společně s Karolem Ličkem, za nejkrásnější minci roku. V roce 2011 pak vybojovala první místo v každoroční Mezinárodní soutěži mincovního dizajnu vyhlašované Japonskou mincovnou.

Jako velká milovnice přírody ji Mária Poldaufová na svých návrzích medailí i pamětních mincí ráda věrně a detailně zobrazuje. Proto byla v roce svého životního jubilea oslovena, aby připravila avers právě pro rok 2021. Osobnost této významné slovenské výtvarnice mezi tvůrci řady medailí Dějiny Ostravy – Osm staletí města prezentuje historické souvislosti mincovní a medailérské tvorby obou našich zemí a současně odkazuje k velké skupině Slováků, kteří v minulosti svůj pracovní život nějakým způsobem spojili s Ostravou.

 

Asamat Baltaev, DiS., autor reversu pro celý cyklus ostravských medailí Dějiny Ostravy – Osm staletí města

Narodil se 28. listopadu 1991 v ruském Čuvašsku ve rodině známého výtvarníka a rytce. Ač se hrdě hlásí ke kmeni Suvarů, jeho tvorbu zásadně ovlivnila česká medailérská škola, na jejíž tradici navazuje a z níž čerpá profesní vzory. Zařadil se tím k nejmladší generaci našich výtvarníků se zájmem o tvorbu mincí a medailí.

Kompletní odborné výtvarné vzdělání získal v Česku – na střední škole v Turnově jako rytec a na vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou v oboru ražené medaile. Věnuje se zejména tematice významných historických událostí, batálních výjevů, portrétů, ale i staveb nebo techniky. Veřejnost zná především jeho zlaté pamětní mince České národní banky z cyklů mostů a hradů, stříbrnou 500korunu vydanou u příležitosti Bitvy u Zborova nebo 200koruny Jan Brokoff a 150. výročí Zemské jubilejní výstavy. Medailí a mincí vytvořených ve spolupráci s Českou mincovnou je již několik desítek. Patří k nim např. cyklus Fantastický svět Julese Verna nebo investiční mince Český lev.

Znalosti rytce kovů i zkušenosti medailéra, radost z práce s detailem, experimentování s kompozicí, sběrateli ceněné realistické pojetí i realizace moravskoslezských patriotických témat v cyklu Havířské a Havířovské motivy rozhodly, že autorem reversu, společného pro všechny ročníky, se stane právě Asamat Baltaev.