NAŠI VÝTVARNÍCI

Medaili každého ročníku navrhuje jiný výtvarník

Také tím se náš cyklus liší od ostatních podobných ražeb. Vznikne specifická galerie nejlepších současných medailérů v generačním průřezu od nejstarších uznávaných až po mladé a slibné, o kterých jistě hodně uslyšíme v budoucnu,

vysvětluje záměr Petr Maďa.

 

Asamat Baltaev, DiS., autor reversu pro celý cyklus ostravských medailí Dějiny Ostravy – Osm staletí města

Narodil se 28. listopadu 1991 v ruském Čuvašsku v rodině známého výtvarníka a rytce. Ač se hrdě hlásí ke kmeni Suvarů, jeho tvorbu zásadně ovlivnila česká medailérská škola, na jejíž tradici navazuje a z níž čerpá profesní vzory. Zařadil se tím k nejmladší generaci našich výtvarníků se zájmem o tvorbu mincí a medailí.

Kompletní odborné výtvarné vzdělání získal v Česku – na střední škole v Turnově jako rytec a na vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou v oboru ražené medaile. Věnuje se zejména tematice významných historických událostí, batálních výjevů, portrétů, ale i staveb nebo techniky. Veřejnost zná především jeho zlaté pamětní mince České národní banky z cyklů mostů a hradů, stříbrnou 500korunu vydanou u příležitosti Bitvy u Zborova nebo 200koruny Jan Brokoff a 150. výročí Zemské jubilejní výstavy. Medailí a mincí vytvořených ve spolupráci s Českou mincovnou je již několik desítek. Patří k nim např. cyklus Fantastický svět Julese Verna nebo investiční mince Český lev.

Znalosti rytce kovů i zkušenosti medailéra, radost z práce s detailem, experimentování s kompozicí, sběrateli ceněné realistické pojetí i realizace moravskoslezských patriotických témat v cyklu Havířské a Havířovské motivy rozhodly, že autorem reversu, společného pro všechny ročníky, se stane právě Asamat Baltaev.

 

Mária Poldaufová, autorka aversu roku 2021  Živá příroda Ostravska

Její dílo je spjato především s kremnickou mincovnou, pro kterou navrhla dlouhou řadu medailí. Mezi našimi sběrateli je známá realizacemi pamětních mincí pro Národní banku Slovenska i pro Českou mincovnu. Mária Poldaufová se se svými pracemi pravidelně účastní národních medailérských výstav a světové soutěže FIDEM, kde v roce 2006 zaujala 5. místo. O dva roky později Prize Vicenza Numizmatica vyhlásila pamětní minci, kterou vytvořila společně s Karolem Ličkem, za nejkrásnější minci roku. V roce 2011 pak vybojovala první místo v každoroční Mezinárodní soutěži mincovního dizajnu vyhlašované Japonskou mincovnou.

Jako velká milovnice přírody ji Mária Poldaufová na svých návrzích medailí i pamětních mincí ráda věrně a detailně zobrazuje. Proto byla v roce svého životního jubilea oslovena, aby připravila avers právě pro rok 2021. Osobnost této významné slovenské výtvarnice mezi tvůrci řady medailí Dějiny Ostravy – Osm staletí města prezentuje historické souvislosti mincovní a medailérské tvorby obou našich zemí a současně odkazuje k velké skupině Slováků, kteří v minulosti svůj pracovní život nějakým způsobem spojili s Ostravou.

 

Mgr. Petr Horák, autor aversu roku 2022 - Ostrava jako centrum obchodu

Narodil se 16. 2. 1966 v Liberci. Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou vystudoval výtvarný obor na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a sklářské výtvarnictví na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Patří ke střední generaci českých medailérů a je autorem více než dvou set návrhů. Intenzivně se věnuje i pedagogické činnosti a svými zkušenostmi se podílí na výchově již druhé generace jabloneckých kovorytců. Je členem Unie výtvarných umělců – Asociace umělců medailérů.

Jeho doménou jsou portrétní a figurální kompozice. Jeho zpracování tématu 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka bylo v roce 1995 přelomem v pojetí portrétu na pamětních mincích České národní banky. Ačkoliv se Petr Horák ve své tvorbě rád věnuje sportovním tématům, jsou mu vlastní i ta historická a pro Českou mincovnu navrhl řadu věnovanou objevení Ameriky a Karlovi IV. 

 

MgA. Petra Čánská, autorka aversu roku 2023 – Nejstarší osídlení Ostravska

Narodila se 27. května 1983 v Jablonci nad Nisou. Zde také získala střední a vyšší odborné vzdělání v oboru ražené mince a medaile, na které navázala na Akademii výtvarných umění v Praze se zaměřením na medaili a figurální sochařství.

Ve svém zaměstnání se Petra Čánská věnuje hlavně pedagogické činnosti. Její tvorba zahrnuje prostorové formy od medailí po sochy. Velmi blízké jsou jí organické náměty a portrétní zobrazení. Dlouhodobě autorsky spolupracuje s Českou mincovnou. V posledních letech se účastní soutěží vypisovaných Českou národní bankou a pamětní dvousetkoruna věnovaná 150. výročí narození Josefa Suka bude podle jejího návrhu vydána v lednu 2024. V roce svých čtyřicátin se jako představitelka mladší generace českých umělců medailérů zapojila figurálním tématem i do cyklu Dějiny Ostravy – Osm staletí města.