Masarykovo náměstí v Ostravě

Délka čtení: 1 min., 40 sec.
Stanislav Feikl (1883–1933) - Masarykovo náměstí v Ostravě, olej na desce

Jednou z prvních zmínek o Moravské Ostravě jsou privilegia Karla IV. pro 16denní trh, který se měl konat někdy okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie roku 1362.

Za dalších skoro sto let, získala Ostrava další možnost pořádat trhy, tentokrát na podzim o sv. Cecílii roku 1461 díky Jiřímu z Poděbrad. Třetí výroční trh konající se na Tři krále udělil Ludvík Jagellonský v roce 1523. Málokdo si uvědomí, že i Ostrava byla středověkým městem a její počátek nenastal až s těžebním průmyslem.

Dnešní Masarykovo náměstí bylo jejím centrem, obklopovaly jej nízké, dřevěné, měšťanské domy na protáhlých úzkých půdorysech. Vedle těchto stavení se tyčila budova Staré radnice s věží, ve které dnes sídlí Ostravské muzeum. Celková podoba rynku se časem samozřejmě měnila, jeho vzhled podtrhl mariánský sloup v roce 1702. Zanedlouho na to, v roce 1763 i socha svatého Floriána, která zde stála až do roku 1960.

Když začal rozvoj těžkého průmyslu, Ostrava se začala rozvíjet mnohem rychleji. Na náměstí se vybudovala se nová dlažba a zavedlo se veřejné osvětlení. V průběhu času měnilo náměstí také svůj název. První dochovaný název byl Ringplatz, posléze Hlavní náměstí a od roku 1919 Masarykovo náměstí, jež v červnu roku 1924 prezident Masaryk sám navštívil. Za druhé světové války se název vrátil na Hlavní náměstí a po válce do roku 1953 bylo náměstí opět Masarykovo. Následně došlo k předposlednímu přejmenování, roku 1953 na náměstí Lidových milicí, které vydrželo až do roku 1989, kdy byl navrácen název Masarykovo náměstí, které užíváme dodnes.

 

 

Text: Kristýna Lásková

Zdroje: Wiki, www.ostrmuz.cz

Dílo: Stanislav Feikl (1883–1933) - Masarykovo náměstí v Ostravě, olej na desce