Kostel sv. Václava

Délka čtení: 1 min., 41 sec.
Kostel sv. Václava

Naše druhá medaile se věnuje primárně tržnímu privilegiu udělenému Ostravě panovníkem Karlem IV. v roce 1362 a sekundárně 150. letům založení Ostravského muzea. Trhy se konaly na dnešním Masarykově náměstí, nedaleko kostela sv. Václava, který tyto trhy zcela jistě pamatuje.

Prvním přímým dokladem je zmínka o osadě Moravská Ostrava, ze závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku z roku 1267. Archeologické výzkumy dokládají, že stavební vývoj kostela se pohyboval mezi 13. a 14. stoletím. Díky tomu víme, že prvotní podoba budovy kostela svatého Václava byla jednolodní stavba s pravoúhle zakončeným presbytářem. Tato první fáze kostela pravděpodobně zanikla v důsledku požáru v prvních desetiletích 14. století. Než se začalo s přestavbou, vybudovala se západní věž, která fungovala nejen jako zvonice, ale také jako strážní věž.

Druhá fáze stavby by se dala zařadit do druhé čtvrtiny 14. století, kdy se věž s kostelem spojila. Archeologové rovněž odkryli zaniklou součást kostela – severní sakristii zbořenou v roce 1803, kde se jednalo o zbytky zdiva kostnice a gotickou kapli sv. anděla Strážce pod dnešní sakristií. V 16. století se upravoval převážně interiér kostela. Jednolodní stavbu nahradilo trojlodí, kde je datace na svorníku k roku 1539 z prostředků olomouckého biskupa a místních měšťanů. Interiér lodi byl vyzdoben ornamentálními a figurálními freskami s tématy Starého a Nového zákona.
Období baroka přineslo kostelu severní kapli Panny Marie Karmelské, kterou nechal postavit olomoucký biskup Karel z Liechtensteina v roce 1689. Další zásadní změny přišly na počátku 19. století, kdy došlo k podstatným úpravám kostela. Roku 1804 byl postaven v presbytáři pozdně barokní oltář a roku 1805 byla vrchní část věže upravena do podoby pozdně barokní.

Podle arcibiskupského stavitele Richarda Völkela byl interiér upraven do novogotického stylu. Kvůli dlouhodobému podmáčení, poddolování a špatné údržbě, došlo k narušení statiky, a proto od roku 1997 probíhala rekonstrukce objektu, která skončila roku 2004.

Příště o panovnických privilegiích…

Foto: Petr Maďa
Text: Kristýna Lásková