Hodně nás to dělá a ne každý to přizná...

Délka čtení: 26 sec.
Hodně nás to dělá a ne každý to přizná...

Mnozí ze sběratelů rádi cítí pod prsty ražený reliéf mincí a medailí a své sbírky chtějí vnímat nejen očima, ale i dotykem. Dobře provedená tzv. běžná kvalita má také svá pozitiva i výtvarné možnosti, které požadavky rovných dokonale hladkých ploch proofových mincí redukují. Numismatik má navíc zachovánu možnost vnímat dílo medailéra i hmatem prostřednictvím přímého kontaktu s kovovým povrchem.